សាររបស់ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

ក្នុង​នាម​សភាពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ខ្ញុំ​មាន​សេចក្តី​សោម​នស្សរីករាយជាខ្លាំងក្នុងការ​ ស្វាគមន៍​លោក​អ្នក​មក​កាន់​គេ​ហទំព័រ​ផ្លូវការ​របស់​សភាពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ (www.ccc.org.kh)។ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​ដ៏​មាន​សារៈ​ប្រយោជន៍​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ធុរកិច្ច​ និង​ការវិនិយោគ​នៅ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​។ គេ​ហទំព័រ​នេះ ផ្តល់​ជូន​នូវ​ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាព ​ស្ដីពីច្បាប់​និង​បទ​បញ្ញត្តិ​ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង​ព្រឹត្តិការ​ណ៍​ធុរកិច្ច​ជា​ទៀង​ទាត់​។ សភាពាណិជ្ជកម្ពុជា គឺ​ជា​ច្រ​ក​ទ្វាចូល​ទៅ​កាន់បណ្ដុំ​ព័ត៌មាន​ពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងស៊ី​ជ្រៅ​ក្នុង​ស្រុក​។ យើង​ខ្ញុំ ផ្តល់​ការ​គាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង ក្នុងការ​សម្រប​ ...

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

News

16 Nov, 22

អនុក្រឹត្យលេខ ២៣២ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលទំនិញ និងសេវា

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសមាជិកសមាជិកា នូវអនុក្រឹត្យលេខ ២៣២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២ ...

អានបន្ត »
News

18 Oct, 22

សិក្ខាសាលាស្តីពី «វឌ្ឍនភាពនៃការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុល និងការវាយតម្លៃលទ្ធភាពសង»

សិក្ខាសាលាស្តីពី «វឌ្ឍនភាពនៃការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុល និងការវាយតម្លៃលទ្ធភាពសង» និងការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃក ...

អានបន្ត »
News

17 Oct, 22

វេទិការដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍

វេទិការដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍ រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ៧រោច ...

អានបន្ត »